Kopprabas » Förstasidan

 Välkommen till
Värmländska Akademien


 Akademins syfte är att diskutera och upplysa om
litteratur, konst, musik och humaniora med tonvikt
på värmländsk kultur och historia samt att
främja forskning inom dessa områden.

**************

Värmländska Akademien
anordnar
Finnskogsseminarier i Gräsmarks församlingshem
Fri entré! Välkomna!

Lördagen den 10 mars 2018, kl. 16.00-17.30,
i samarbete med Utveckling Gräsmark
Scholmästaren, en nyutkommen roman av Jan Olov Nilsson
om Matthes Matthesson från Tiskaretjärn.
Medverkande:
Jan Olov Nilsson, författare och journalist,
Enel Melberg, författare, Värmländska Akademien.
***
Onsdagen den 11 april 2018, kl. 18.00-19.30,
i samarbete med Finnskogscentrum
Nils Keyland, finnskogens första moderna utforskare.
Medverkande:
Kersti Berggren, verksamhetsledare, Finnskogscentrum,
Britt-Marie Insulander, folklivsforskare, Värmländska Akademien,
Bo Vahlne, fil. dr, Värmländska Akademien.
***
Onsdagen den 16 maj 2018, kl. 18.00-19.30,
i samarbete med Karlstads Universitet
Skogsfinnarna i arkiven.
Medverkande:
Gabriel Bladh, professor, Karlstads universitet,
Peter Olausson, docent, Karlstads universitet och Värmländska Akademien. 

Akademiens första finnskogsseminarium i Gräsmarks församlingshem genomfördes lyckligt den 10 mars.


Ledamoten Enel Melberg samtalade med Jan Olov Nilsson om hans roman Scholmästaren, i vilken skogsfinnen Matthes Matthessons levnadshistoria tecknas.

Romanen utgår från några få uppgifter om huvudpersonen som Carl Axel Gottlund omnämnt i sin reseskildring från Gräsmarks finnskog, men bakom romanbygget finns även en djupgående kännedom om den skogsfinska kulturen under 1700-talets andra och 1800-talets första hälft.

Församlingshemmet i Gräsmark fylldes av intresserade åhörare och dessa hade möjlighet att ställa frågor.

Seminariet inleddes med finnskogslåtar framförda av riksspelmannen Per-Thomas Eriksson och avslutades av Rolf Swens, Utveckling Sunne, med en berättelse om kyrkan, som utgjorde en vacker fond för sammankomsten.
 

 

 

 

Årsskriften med temat Tid
kan beställas från
ulla.norrman@kulturveckanisunne.se.
Pris 100 kronor plus ev. porto. Äldre årgångar kan köpas för halva priset.

 

2017 års novelltävling är avgjord

(ej att förväxla med 2016-17 års tävling som avgjordes i mars)

Värmländska Akademiens och Nya Wermlands-Tidningens novelltävling 2017 med temat Liv är avgjord. Det var ingen lätt uppgift för juryn, som bestod av Enel Melberg och Lars Burman, att göra en rangordning. De har påpekat att det var en hög och jämn nivå på tävlingsbidragen.

Som förstapristagare utsåg man slutligen Annie Torstensson, Sundstagymnasiet, med motiveringen: ”En stark, välskriven och elegant berättelse om ett gåtfullt möte.”
Delat andra pris tillföll Klara Engström (motivering: ”Liv och död byter plats i denna skickligt strukturerade berättelse om tillvarons växlingar”) och
Veronica Ovesson (motivering: ”Genom realistisk miljöskildring byggs en livfull historia där ödet triumferar.”)

Hedersomnämnanden (utan särskild motivering) till: Anton Brunström, Ellen Grim och Noah Hjortman.

Förutom äran får förstapristagaren 10 000 kronor och får dessutom se sin novell publicerad i Värmländska Akademiens årsskrift kommande år. Alla tre pristagarna får sina noveller publicerade på Värmländska Akademiens hemsida samt i NWT. De två tvåorna erhåller dessutom en prissumma på vardera 5 000 kronor.

Prisutdelningen förrättades på Värmländska bokfestivalen lördagen den 18 november.

Annie Torstensson: Korsa vägen försiktigt

Klara Engström: Två hjärtan

Veronica Ovesson: Tur i oturen

Teckningstävlingen avgjord

________

2016-17-års novellpristävling ...  

Bokmässan i Karlstad
27-28/november ... 
 

Lagerlövet 2015 går i år till ... 

Uppsatstävling 2015

Besök på Finnskogscentrum ...

Uppsatstävlingen avgjord ... 

Bokmässan i Karlstad ... 

Lagerlövet 2014 ... 

Årsskriften för 2014 har kommit ... 

Värmländska Akademien på Kulturveckan i Sunne ...

_____________
Copyright 2008 Värmländska Akademien på webben