Kopprabas » Förstasidan

 Välkommen till
Värmländska Akademien


 Akademins syfte är att diskutera och upplysa om
litteratur, konst, musik och humaniora med tonvikt
på värmländsk kultur och historia samt att
främja forskning inom dessa områden.

**************

 

Sensommarrapport från Värmländska Akademien

Den 9 augusti kom ett av sommarens häftigaste regnväder över Västra Ämtervik. Detta hindrade inte en stor skara människor att komma till den traditionella auktionen på Sillegården (de kanske låtsades som om det regnade). Stämningen var god och det hela blev ett fint inslag i Sunnes kulturvecka med Björn Sandborgh som i dubbel bemärkelse slagfärdig auktionist. I samband med auktionen förrättades prisutdelning i akademiens teckningstävling för unga.

Teckningstävlingen avgjord

VIKTIG INFORMATION
Observera nedanstående inbjudan för läsåret 2017-18. I år är vi tidigt ute och vill ha in bidragen i god tid före höstens bokfestival, då priserna ska delas ut.

Värmländska Akademiens

Novelltävling

1 september – 15 oktober 2017 (nytt)

1:a pris - 10 000 kr

Två 2:a pris - 5 000 kr vardera

Värmländska Akademien i samverkan med Nya Wermlands-Tidningen inbjuder för fjärde gången till en novelltävling för ungdomar i årsklass 2 och 3 vid gymnasier i landskapet Värmland. Syftet är att bidra till att utveckla unga människors känsla för skrivandets konst och för språket som redskap för tanke- och idéutbyte.

Novellerna får omfatta högst 5 000 tecken inklusive blanksteg. Endast en novell per täv­lande är tillåten. Temat – som det är fritt fram att göra sin tolkning av – är:

”LIV”

En jury utsedd av Värmländska Akademien kommer att bedöma de inkomna bidragen och att utse tre pristagare. Det som främst kommer att bedömas är novellernas språk, struktur och originalitet. 1:a-pristagarens novell kommer att publiceras i Nya Wermlands-Tidningen. Värmländska Akademien förbehåller sig rätten att också publicera ett urval av de inlämnade novellerna i sin årsskrift. Prisutdelning sker vid Värmländska Bokfestivalen 17-18 november 2017 på Nöjesfabriken i Karlstad.

Tävlingsbidraget - märkt med namn, adress, postort, telefonnummer och e-postadress - ska ha inkommit senast 15 oktober 2017 och mailas (nytt!) till varmlandskaakademien.novell@telia.com dit också frågor kan ställas. Bidrag kan också sändas med post till Värmländska Akademien, c/o Inge Bredin, Granvägen 15, 665 31 KIL. Kontaktperson är Inge Bredin, tel. 076-834 44 15. Inbjudan finns också på Värmländska Akademiens hemsida: www.varmlandskaakademien.se. I de tidigare tävlingarna har det varit glest med manliga deltagare. Vi ser gärna en jämnare fördelning.

Välkommen med ditt bidrag!

Inger Liliequist                                                       Staffan Ander                    

Preses                                                                      Chefredaktör

 

----------------------

2016-17-års novellpristävling ...  

Bokmässan i Karlstad
27-28/november ... 
 

Lagerlövet 2015 går i år till ... 

Uppsatstävling 2015

Besök på Finnskogscentrum ...

Uppsatstävlingen avgjord ... 

Bokmässan i Karlstad ... 

Lagerlövet 2014 ... 

Årsskriften för 2014 har kommit ... 

Värmländska Akademien på Kulturveckan i Sunne ...

_____________
Copyright 2008 Värmländska Akademien på webben